EUGBC

Brochures

EUGBC Guide

2აზ
AVROPA İTTİFAQI İLƏ DƏRİN VƏ
ƏHATƏLİ AZAD TİCARƏT MƏKANI
RAZILAŞDIRILMASI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
ƏRZAQ, KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ
SƏNAYE MƏHSULLARININ İSTEHSALI,
BAZARA YERLƏDİRİLMƏSİ VƏ İXRACI
BƏLƏDÇİSİ
AVROPA İTTİFAQI – GÜRCÜSTAN
BİZNES ŞURASI TƏRƏFİNDƏN
HAZIRLANMIŞDIR 2021
3სომხ
ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԽՈՐ ԵՎ
ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԱԶԱՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՈՏՈՒ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿ
ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ Է ԵՄ-
ՎՐԱՍՏԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ
ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ 2021

EUGBC Publications