EUGBC

Brochures

EUGBC Publications

2აზ

AVROPA İTTİFAQI İLƏ DƏRİN VƏ
ƏHATƏLİ AZAD TİCARƏT MƏKANI
RAZILAŞDIRILMASI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ
ƏRZAQ, KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ
SƏNAYE MƏHSULLARININ İSTEHSALI,
BAZARA YERLƏDİRİLMƏSİ VƏ İXRACI
BƏLƏDÇİSİ

AVROPA İTTİFAQI – GÜRCÜSTAN
BİZNES ŞURASI TƏRƏFİNDƏN
HAZIRLANMIŞDIR 2021

3სომხ

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԽՈՐ ԵՎ
ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԱԶԱՏ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՈՏՈՒ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿ

ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ Է ԵՄ-
ՎՐԱՍՏԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ
ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ 2021