EUGBC

EUGBC News

     

ოთხშაბათს, 21 ივლისს “ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო”,“საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ასოციაციისა” და „უკრაინის ბიზნესისა და ვაჭრობის ასოციაციასთან“ მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში, ერთობლივად გაიმართა საქართველო-უკრაინის ბიზნეს მრგვალი მაგიდა. Continue reading