EUGBC

EUGBC News

 

მიმდინარე წლის 28-29 ივლისს, ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს (EUGBC) ორგანიზებით, ქ. ბათუმში ჩატარდა სემინარი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი Continue reading


 

ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭოს (EUGBC) ორგანიზებით, 26-27 ივლისს, ქუთაისში,  ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის არსებულ შესაძლებლობებზე სემინარი ჩატარდა. Continue reading


     

ოთხშაბათს, 21 ივლისს “ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო”,“საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ასოციაციისა” და „უკრაინის ბიზნესისა და ვაჭრობის ასოციაციასთან“ მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში, ერთობლივად გაიმართა საქართველო-უკრაინის ბიზნეს მრგვალი მაგიდა. Continue reading